SHIRDI LIVE DARSHAN

Friday, 6 April 2012

ஸ்ரீ நரசிம்மர் அஸ்டோத்திரம்
ஓம் நரசிம்காய நம
ஓம் மகாசிம்காய நம
ஓம் திவ்யசிம்காய நம
ஓம் மகாபலாய நம
ஓம் உபேந்த்ராய நம
ஓம் அக்நிலோசநாய நம
ஓம் ரவுத்ராய நம
ஓம் சவுரயே நம
ஓம் மகா வீராய நம
ஓம் சிவிக்ரம பராக்ரமாய நம
ஓம் அரிகோலா கலாய நம
ஓம் சக்ரிணே நம
ஓம் விஜயாய நம
ஓம் ஜயாய நம
ஓம் அவ்யயாய நம
ஓம் தைத்யாந்தகாய  நம
ஓம் பரப்ரகமணே நம
ஓம் அகோராய நம
ஓம் கோரவிக்ரமாய நம
ஓம் ஜ்வாலாமுகாய நம
ஓம் ஜ்வாலாமாலினே நம
ஓம் மகாஜ்வாலாய நம
ஓம் மகாபிரவுவே நம
ஓம் நிடிலாசாய நம
ஓம் சகஸ்ராய சாய நம
ஓம் துர்நிரீ சாய நம
ஓம் ப்ரதாபராய  நம 
ஓம் மகா தம்ஷ்ட்ராயுதாய நம
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம
ஓம் கிரண்யக நிசாதனாய நம
ஓம் சண்டகோபினே   நம
ஓம் சாராரிக்னாய நம
ஓம் சதார்த்திக்னாய நம
ஓம் சதாசிவாய நம
ஓம் குணபத்ராய நம
ஓம் மகாபத்ராய நம
ஓம் பலபத்ராய நம
ஓம் சூபத்ராய நம
ஓம் கராளாய நம
ஓம் விகராளாய நம
ஓம் விகர்த்ரே நம
ஓம் சர்வகர்த்ருகாய நம
ஓம் பைரவாடம்பராய நம
ஓம் திவ்யாய நம
ஓம் அகம்பாய நம
ஓம் சர்வசத்ருஜிதே நம
ஓம் அமோகாஸ்த்ராய நம
ஓம் சஸ்த்ரதராய நம
ஓம் கவ்யகூடாய நம
ஓம் சீரேச்வராய நம
ஓம் சகஸ்ரபாகவே நம
ஓம் வஜ்ரநகாய நம
ஓம் ஜனார்த்தனாய நம
ஓம் அனந்தாய நம
ஓம் பகவதே நம
ஓம் ஸ்தூலாய நம
ஓம் அகம்யாய நம
ஓம் பராவராய நம
ஓம் சர்வமந்த்ரைக ரூபாய நம
ஓம் சர்வயந்த்ர விதாரணாய நம 
ஓம் அவ்யயாய நம
ஓம் பரமானந்தாய நம
ஓம் காலஜிதே நம
ஓம் சுகவாசனாய நம
ஓம் பக்தாதிவத்சலாய நம
ஓம் அவ்யக்தாய நம
ஓம் சூவ்யக்தாய நம
ஓம் சூலபாய நம
ஓம் சுசயே நம
ஓம் லோகை கநாயகாய நம
ஓம் சர்வாய நம
ஓம் சரணாகதவத்சலாய நம
ஓம் தீராய் நம
ஓம் தராய நம
ஓம் சர்வஜ்ஞாய நம
ஓம் பீமாய நம
ஓம் பீம பராக்ரமாய நம
ஓம் தேவப்ரியாய நம
ஓம் நுதாய நம
ஓம் பூஜ்யாய நம
ஓம் பவக்ருதே நம
ஓம் பரமேச்வராய நம
ஓம் ஸ்ரீவத்சவசே சே நம
ஓம் ஸ்ரீவாசாய நம
ஓம் விபவே நம
ஓம் பிரபுவே நம 
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம
ஓம் த்ரிலோகாத்மனே நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் சர்வேச் வரேச்வராய நம
ஓம் விச்வம்பராய நம
ஓம் ஸ்திராபார்யாய நம
ஓம் அச்யுதாய நம
ஓம் புருஷோத்தமாய நம
ஓம் அதோசஜாய நம
ஓம் அசயாய நம
ஓம் சேவ்யாய நம
ஓம் வநமாலினே நம
ஓம் ப்ரகம்பநாய நம
ஓம் குருவே நம
ஓம் லோககுருவே நம
ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம
ஓம் பராயணாய நம

No comments:

Post a comment